vackoeko-tech@volny.cz  |    602 417 958  |    Lipová 300, Chotoviny 391 37

Bohužel v době výstavby táborské Střelnice s konečnou platností vzalo za své „Hospodské zábavné kuželkářství“ v Chotovinách, když poslední kuželník v hostinci „U Novotných“ se změnil na zeleninovou zahrádku.

Realizace nového jednodráhového kuželníku v roce 1958 byla navázána na budování kabin oddílu kopané a probíhala plné dva roky.

26. června 1960 v 15.hodin při příležitosti otevření Sokolského jednodráhového kuželníku byl založen kuželkářský oddíl TJ Sokol Chotoviny.

Zakládajícími členy se stalo 25 účastníků ustavující schůze: Alois Berka, Josef Kyselica, František Klejna, František Krejsa, Oldřich Kučera, Zdenek Novotný, Josef Páša, Jan Procházka, Josef Sekal, Ladislav Skopec, Karel Šantora, Josef a Jaroslav Švec, Josef Tauš, Miroslav Tilinger, Jan, Jiří, Josef a Pavel Turkovi, Václav Vobořil, Bohumil Vondráček, František Vorel, Ferdinand a Rudolf Zemanovi a Karel Zoula.

Zakladatelem, propagátorem a velkým nadšencem našeho sportovního kuželkářství byl Miroslav Tilinger. Svým elánem, organizací a tréninkem položil základ prvního družstva kuželkářů v Chotovinách, trénovalo se na betonovém kuželníku a jednou týdně na táborské asfaltové dvoudráze.

Velkým snem a touhou bylo mít také svoji vlastní kuželnu. Nezůstalo pouze při přáních, 14.července 1961 byla zahájena výstavba stávajícího areálu. Své ruce k dílu přiložilo 75 brigádníků a po odpracování 4 822 hodin se 23.listopadu 1963 slavnostně otvírá nový sportovní stánek- kuželna TJ Sokol Chotoviny.

Tímto byl dán základ následným úpravám, vylepšením, dostavbám, přístavbám a opravám - jednoduše nekonečný příběh. V roce 1975 se instalují automatické stavěče kuželek (první na okrese Tábor), dále pak obložení stěn palubkami, přistavěna kůlna a veranda, 1985 splachovací WC, položena eternitová střecha, 1990 výměna podlah atd.. Asfaltový povrch se mění na saduritový a v roce 2003 na dráhy segmentové. Pokračujeme celkovým zateplením stropů, pláště budovy a v roce 2007 instalujeme moderní automatické stavěče.

Posledním nedostatkem s ohledem na současné trendy bylo zázemí sportovců, diváků a návštěvníků. Ale i toto se nám nakonec povedlo uskutečnit a vybudovat krásnou moderní kuželnu. V roce 2010 za přispění grantu MŠMT se provedla přístavba venkovní terasy, klubovny, kuchyňky, prostorných šaten a sociálního zázemí pro sportovce i návštěvníky. Nyní snad ještě ty čtyři hrací dráhy...

Člověk je ale ve své podstatě druhem věčně nespokojeným a po ukončení jedné kapitoly začíná přemýšlet o dalším kroku. Pomalu se začala připravovat ve spolupráci s obcí projektová dokumentace a dokonce se získalo stavební povolení pro přestavbu na čtyřdráhovou kuželnu. Poslední, ale nejdůležitější otázkou zůstaly finance. Po několika neúspěšných pokusech o ministerské dotace a mnoha jednáních se zástupci obce se stalo neuvěřitelné. Zastupitelstvo Obce Chotoviny 7.3. 2019 schválilo na svém zasedání plné financování přestavby kuželny. Termín dokončení 30.11.2019. Následně vše nabralo rychlý spád. Výběrové řízení na zhotovitele stavby a dodavatele technologie, v květnu demontáž stávajících drah a automatických stavěčů, zahájení demoličních prací. Samotná výstavba v podání zkušené stavební společnosti již byla koncertem. Termíny plněny v předstihu, problémy operativně řešeny, návrhy a změny akceptovány, prostě pohoda.


Po tomto stručném přehledu a výčtu budovatelského úsilí všem zúčastněným i těm, kteří již nejsou s námi srdečně poděkovat. Obzvlášť musíme vyzdvihnout usilovnou práci jednotlivých předsedů oddílu, kteří byli významným a motivujícím článkem všeho dění (chronologicky): Ferdinand Zeman, Miroslav Tilinger, Oldřich Kučera, Josef Sekal, Josef Tauš, Antonín Bruna, Milan Šmejkal a Václav Otradovec, který vykonával tuto čestnou funkci neuvěřitelných 27 let, od roku 1983 a zapsal se tak neodmyslitelně a navždy do historie našeho oddílu .

Musíme také zmínit práci pana Miroslava Tilingera, který dlouhá léta působil jako organizační a propagační pracovník, trenér a hlavně jako kronikář. V jeho záznamech, tabulkách a komentářích je zachycen sportovní život celých generací.

Dalším členem, který za svou nezištnou činnost zaslouží veliké díky, je pani Miluše Jandová. Svou funkci pokladníka svědomitě vykonávala dlouhých 38 let a od roku 1990 vede také naši oddílovou kroniku. Nemůžeme opomenout ani pani Jiřinu Pekárkovou, nejdéle působícího aktivního člena oddílu jak na pozici hráče, tak nyní ve funkci trenéra mládeže. Samozřejmě také všem nejmenovaným patří za jejich obětavou práci velký obdiv a uznání nás všech. Celou historii oddílu uplynulých let provází také mnohá sportovní ocenění a úspěchy jednotlivců i družstev. Když v roce 1964 zakládá 11 žen, převážně manželky hráčů, první družstvo v Jihočeském kraji, nikdo netušil co přijde. 1966 získávají první titul krajských přebornic a následně se radují ještě 9 krát. Pravidelně se účastní republikových mistrovství, v roce 1972 se umisťují na 3. místě, o rok později vybojují stříbrné medaile vicemistryň ČSSR.

Určitě největším dosaženým úspěchem a velikou radostí pro nás je titul Mistryně ČSSR, který v roce 1970 vybojovala Miluše Jandová na benešovské kuželně.

Další titul, tentokrát juniorský získala Miroslava Zemanová na mistrovství Čech 1994 v kombinaci. O dva roky později, také juniorka, Blanka Roubková, obsadila 2.místo na mistrovství ČR. Lenka Hrstková / Křemenová je nominována do reprezentace ČR.

V průběhu let dále družstva žen hrají druhou ligu, v roce 2000 jsme byli jen krůček od postupu do 1.ligy.

Hanka Křemenová se pravidelně účastnila republikových mistrovství, na předních místech se držela i v žebříčku jednotlivců.

Klára Šmejkalová vybojovala na mistrovství České republiky v Kroměříži 2.místo v kategorii žákyň.

Nelze opomenout hráče a družstvo zrakově postižených kuželkářů, které si v minulosti vedlo velice zdatně. Dvojnásobný mistrovský titul Zdeny Huclové, další přidávají Zdeněk Šuléř a Jaroslav Němec je korunován Mistrem ČSSR šestičlenných družstev na domácí dráze v Chotovinách v roce 1980. Poslední titul pro jednotlivce získává Růžena Bervidová 1986.

Nemalou práci, díky obětavosti některých členů, oddíl odvádí ve výchově mladé generace. Řada současných hráčů a hráček jsou odchovanci oddílu. Žáci a žákyně se zúčastňují turnajů jednotlivců, Poháru mladých nadějí, dorostenci a dorostenky hrají Český pohár dorostu a stejně tak i junioři a juniorky hrají své soutěže okresní a republikové.

V krátkosti jsou vyjmenovány jen největší úspěchy, samozřejmě máme mnoho i dalších okresních a krajských titulů jednotlivců a družstev, turnajových cen, pohárů a ocenění.

V průběhu existence oddílu se členové nemalou měrou podíleli nejenom na sportovním životě, ale i na pořádání a zapojení se do společenského a kulturního běhu obce. Sportovní plesy, zábavy, různé akce pro širokou veřejnost.

Nadále se daří udržovat tradici mezistátních přátelských návštěv a utkání s partnery družebního města Wernshausen Německo.

Nemůžeme, bohužel, zde vyjmenovat vše dosažené ani všechny, kteří se zasloužili o vznik, rozvoj a popularitu kuželkářského sportu.

Poděkování patří všem, i těm, kteří již nejsou mezi námi, obci za její dlouholetou vstřícnost, sponzorům za příspěvky, funkcionářům, hráčům, členům za věnovaný čas.

Věříme, že tento krásný sport bude i nadále vzkvétat a pomáhat šířit dobré jméno oddílu a celé naší obce.

Nejbližší utkání
Poslední utkání
SKK Náchod TJ Sokol Chotoviny
6 : 2
TJ Sokol Chotoviny B TJ Sokol Písek A
6 : 2
Důležité odkazy
Logo ČKA Logo ČKA Jihočeské kuželky
Ze světa kuželek
Sponzoři
© 2019 - 2024 | TJ Sokol Chotoviny | Admin | Autor webu